Hva

Våren 2017 starter Askøy kommune opp et rehabiliteringsprogram for de som er mellom 18-70 år og er ferdigbehandlet for kreft for mellom tre måneder og fem år siden. Dette er en pilotstudie som tar sikte på å evaluere deltagernes nytte og erfaringer fra tilbudet. Programmet er et samarbeid mellom Askøy kommune, Kreftforeningen og Senter for krisepsykologi UiB.


Hvor

Base for de fleste aktivitetene i programmet blir på Helsetunet, Kleppestø.


Hvorfor

Det å få en kreftdiagnose og gjennomgå behandling er en stor påkjenning. Mange får ulike senvirkninger etter sykdommen og behandlingen av denne, og blir slitne både fysisk og mentalt. Overgangen til en normal hverdag kan være svært utfordrende.

Vår målsetning er å se om programmet for målgruppen øker deltagernes mestringsevne av egen situasjon, sosial og arbeidsmessig deltagelse, livskvalitet og fysisk form.

Vi tar utgangspunkt i hver enkeltes livssituasjon, og dyktige fagpersoner hjelper til med å sette opp individuelle mål for veien tilbake til en god hverdag.


Hvem

Rehabiliteringsprogrammet er plassert i Frisklivssentralen, avdeling fysio-/ergoterapi og serviceavdelingen


Når

Første rehabiliteringsgruppe starter i mars 2017. Programmet går over 12 uker, med 8-10 deltagere i hver gruppe. Vi planlegger 3 grupper årlig i 3 år framover. Det blir oppstart av nye grupper i mars, september og desember hvert år. Siste gruppe er forventet å være ferdig i februar 2020.


Dokumenter


Omtale av tilbudet i TV2


Kontaktpersoner

Prosjektleder:
Lill Drange
Mobilnummer: 408 06 160
E-post: lill.drange@askoy.kommune.no

Forskningsleder: May Aasebø Hauken
Mobilnummer: 415 49 612
E-post: may@krisepsyk.no