Hva

Våren 2017 starter Askøy kommune opp et rehabiliteringsprogram for de som er mellom 18-70 år og er ferdigbehandlet for kreft for mellom tre måneder og fem år siden. Dette er en pilotstudie som tar sikte på å evaluere deltagernes nytte og erfaringer fra tilbudet. Tilbudet er gratis.

Programmet er et samarbeid mellom Askøy kommune, Kreftforeningen og Senter for krisepsykologi UiB.


Hvor

Base for de fleste aktivitetene i programmet blir på Myranetunet, det røde bygget ved parkeringsplassen til Kleppestø ungdomsskole.


Hvorfor

Det å få en kreftdiagnose, og gjennomgå behandling, er en stor påkjenning. Mange får ulike senvirkninger etter sykdommen og behandlingen av denne, og blir slitne både fysisk og mentalt. Overgangen til en normal hverdag kan være svært utfordrende.

Vår målsetning er å se om programmet for målgruppen øker deltagernes mestringsevne av egen situasjon, sosial og arbeidsmessig deltagelse, livskvalitet og fysisk form.

Vi tar utgangspunkt i hver enkeltes livssituasjon, og dyktige fagpersoner hjelper til med å sette opp individuelle mål for veien tilbake til en god hverdag.

Gjennom programmet vil du få

  • Møte andre i samme livssituasjon
  • Individuelle målsetninger
  • Tilpasset fysisk aktivitet i gruppe to ganger ukentlig
  • Støttesamtaler
  • Undervisning om aktuelle tema
  • Oppstarts- og avslutningskveld for deltagere og pårørende

Hvem

Rehabiliteringsprogrammet er plassert i Frisklivssentralen, avdeling fysio-/ergoterapi og serviceavdelingen


Når

Første rehabiliteringsgruppe startet i mars 2017. Rehabiliteringsprogrammet går over 12 uker, med 8-10 deltagere i hver gruppe. Det går tre grupper per år. Siste gruppe er forventet å være ferdig i februar 2020.

Hvordan melder jeg meg på?

Du selv, din fastlege, sykehuslege, NAV eller kreftkoordinator kan kontakte oss på telefon eller e-post.


Dokumenter


Kontaktpersoner

Prosjektleder:
Lill Drange
Mobilnummer: 408 06 160
E-post: lill.drange@askoy.kommune.no

Ergoterapeut:
Anne-Marte Sweetmore
Mobilnummer: 905 38 748
e-post: Anne-Marte.Hess.Sweetmore@askoy.kommune.no

Forskningsleder: May Aasebø Hauken
Mobilnummer: 415 49 612
E-post: may@krisepsyk.no


Omtale av tilbudet i TV2