Tilbud

Svømmetilbudet foregår tirsdager i Terapibadet på Furuly. Vi disponerer bassenget fra kl. 11:00- 12:00.

I barnebassenget er det benker med boblebad. Det er massasjedyser i bassenget. Vannet holder konstant 34 grader.


Målgruppe

Personer som ønsker en endring i egen hverdag og hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet og/eller er i behov av sosial eksponering.

Å komme i aktivitet og forholde seg til regelmessige avtaler kan også være det første steget i en prosess til bedre livskvalitet.

  • [Lenke til søknadsskjemaet]

Krav til søker

Det må sendes søknad til Rus- og psykisk helsetjeneste.


Hva koster det?

Dette tilbudet er ikke gratis. Ta kontakt for nærmere informasjon.


Kontakt avdelingen

Rus- og psykisk helsetjeneste

Jorunn Bekken Mob. Nr. 970 51 810