Formål

Strukturen fra Kunst- og uttrykksterapigruppene anvendes også i denne gruppen.

Hensikten med gruppen er, at den enkelte deltager øver på å opprettholde strukturen som er blitt innarbeidet i Kunst- og uttrykksterapien. Dette for og kunne oppleve seg reelt inkludert i et fellesskap og dermed bli regnet med.

Dette alt mens deltagerne arbeider skapende og la seg bli inspirert av hverandre.


Målgruppe

For mennesker der tidligere har deltatt i Kunst- og uttrykksterapi gruppe i vårt regi, og som nå er klar for og ta et steg videre i sin oppfølgning.


Gjennomføring

  • Gruppen er brukerstyrt og ledelsen av gruppen går på omgang mellom deltagerne.
  • Gruppene går over et semester. Våre semestre varer fra begynnelsen av september til medio desember og fra slutten av januar til medio juni.
  • Deltagerne har mulighet for å delta på flere semestre, hvis det i dialog med deltagerne vurderes at deltageren har terapeutisk utbytte, stabilt oppmøte og klarer å følge gruppens rammer og struktur.
  • Plass til maks 10 deltagere.
  • Gruppen veiledes av to terapeuter: Mette Gade Glesner Andreassen, Kunst- og Uttrykksterapeut og Anette Paulsen, psykiatrisk sykepleier.
  • Gruppen arrangerer egne maleriutstillinger på offentlig sted.
  • Gruppene foregår i vårt atelier i Kleppeveien 23

Krav til søker

For å få plass i en av gruppene, må deltagerne være bosatt på Askøy og være søkt inn til Rus- og psykisk helsetjeneste for oppfølgning.


Hva koster det?

Semesteravgift kr. 1000,- Semesteravgift dekker maling og bruk av utstyr. Deltagerne har med lerret selv.


Kontakt

Mette Gade Glesner Andreassen. Tlf. 97 05 18 10 mcan@askoy.kommune.no

Anette Paulsen. Tlf. 95 29 03 42 anette.paulsen@askoy.kommune.no


Ansvarlig tjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste