Formål

Strukturen fra Kunst- og uttrykksterapigruppene anvendes også i diss gruppene.

Hensikten med gruppen er at den enkelte deltager øver på å opprettholde strukturen som er blitt innarbeidet i Kunst- og uttrykksterapien. Dette for å oppleve seg inkludert og med i et fellesskap.

Deltakerne arbeider skapende og inspirerer hverandre. 

Innhold i aktivitetsgruppene avhenger av etterspørsel. Vi har tidligere hatt fotogruppe, sy- og design gruppe, fri malegruppe, fotball, turgruppe, osv.


Målgruppe

For mennesker som tidligere har deltatt i Kunst- og uttrykksterapigrupper i vårt regi, og som er klar for og ta et steg videre i sin oppfølging.


Gjennomføring

  • Gruppen er brukerstyrt og ledelsen av gruppen går på omgang mellom deltagerne.
  • Gruppene går over et semester. Våre semestre varer fra begynnelsen av september til medio desember og fra slutten av januar til medio juni.
  • Deltagerne har mulighet for å delta flere semestre, hvis det i dialog med deltagerne vurderes at deltageren har terapeutisk utbytte, stabilt oppmøte og klarer å følge gruppens rammer og struktur.
  • Plass til maks 10 deltagere.
  • Gruppen veiledes av to terapeuter: Mette Gade Glesner Andreassen, Kunst- og Uttrykksterapeut og Anette Paulsen, psykiatrisk sykepleier.
  • Gruppen arrangerer egne maleriutstillinger på offentlig sted.
  • Gruppene foregår i vårt atelier i Kleppeveien 23

Krav til søker

For å få plass i en av gruppene, må deltagerne være bosatt på Askøy og være søkt inn til Rus- og psykisk helsetjeneste for oppfølgning.


Hva koster det?

Semesteravgift kr. 1000,- Semesteravgift dekker maling og bruk av utstyr. Deltagerne har med lerret selv.


Kontakt

Mette Gade Glesner Andreassen. Tlf. 97 05 18 10 mcan@askoy.kommune.no

Anette Paulsen. Tlf. 95 29 03 42 anette.paulsen@askoy.kommune.no


Ansvarlig tjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste