Hva gjør vi?

Sør hjemmesykepleie yter hjemmesykepleietjenester i Askøys søndre områder, fra Kleppestø og Juvik til Hetlevik. I tillegg har vi døgnbemannede tjenester i omsorgsboligene på Flagget, med ca 20 boenheter.

Vi jobber under mottoet "Vi gjør det mulig", og vil med den i bunn være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte for våre brukere. Målet vårt er at brukerne av våre tjenester skal opprettholde livskvalitet ved å tilby nødvendig hjelp for at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.


Leder

  • Avdelingsleder Hege Nilsen Torghatten - Mobil 905 38 787 e-post   

Bestille tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter og leie av omsorgsbolig må det sendes eget søknadsskjema til forvaltningen. 


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

  • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

    Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
    E-post: 

Relaterte artikler