Hva gjør vi?

Avdelingen har ansvar for hjemmetjenester på hele Askøys østside, områdene Florvåg fra tunnelen til og med Hanevik.

Vi jobber under visjonen "Vi gjør det mulig", og vi ønsker å skape gode dager for brukerne slik at de kan bo i egne hjem så lenge som mulig.

Strømsnes er en avdeling som

  • vil ha en åpen og tett dialog med brukerne og deres pårørende
  • ønsker å ivareta brukerens egne ressurser
  • er opptatt av å gi tjenester av god kvalitet
  • gir personalet muligheter til vekst og utvikling

Leder

  • Avdelingsleder Anette Clausen Færestrand - Telefon 56 15 58 05 - Mobil 952 90 287- e-post

Bestille tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter og leie av omsorgsbolig må det sendes eget søknadsskjema til forvaltningen.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

  • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

    Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
    E-post: 

Relaterte artikler