Hva gjør vi?

Nord hjemmesykepleie tilbyr tjenester til beboere på nordre Askøy, i områdene Davanger/Breivik/Åsebø til og med Herdla. I tillegg dekker vi Hanevik og Lille Breivik til Solvik kompetansesenter.

Arbeidslaget har base og kontor i brakker like nedenfor Fromreide eldresenter, og tilbyr også hjemmesykepleie til beboerne i de 19 omsorgsboligene som ligger i eldresenteret.


Dagsenter

På Fromreide eldresenter er det dagsenter som er åpent fire dager i uken. Det er egen transportordning som bringer brukerne til og fra hjemmene, og de som ønsker det kan kjøpe middag på dagsenteret.


Leder


Bestille tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter og leie av omsorgsbolig må det sendes eget søknadsskjema til forvaltningen.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: forvaltning@askoy.kommune.no (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)


Relaterte artikler