Hva gjør vi?

Avdeling midtre tilbyr hjemmesykepleietjenester på Askøys vestre og midtre del, i området fra Steinrustenkrysset i sør til Davangerkrysset i Nord. I tillegg har vi døgnbemanning for de 32 leilighetene i Ravnanger omsorgsboliger.

Vi jobber under visjonen "Vi gjør det mulig", og vil med den som utgangspunkt gi våre brukere de beste forutsetninger for å kunne bo lengst mulig hjemme. Vi er opptatt av at de som trenger oss mest skal ha best tilgang på våre tjenester, og vi jobber derfor målbevisst med tilrettelegging for størst mulig grad av egenomsorg, der trygghet og trivsel står i fokus. Dette gjelder for både brukerne så vel som ansatte.

Vi holder til i 1. etasje ved Ravnanger Sykehjem.


Leder

Avdelingsleder Kari-Anne Telle - Telefon 56 15 82 45 - Mobil 905 38 821 - e-post


Bestille tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter og leie av omsorgsbolig må det sendes eget søknadsskjema til forvaltningen.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

  • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

    Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
    E-post: 

Relaterte artikler