Alarm som kan tilkalle hjelp i akutte situasjoner døgnet rundt | Krav til søker | Kostnader

Formål

  • Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.
  • Trygghetsalarmene er knyttet til en vaktsentral som videreformidler kontakt med hjemmesykepleien. Det er hjemmesykepleien som rykker ut dersom en alarm utløses.
  • Søk om helse- og omsorgstjenester

Hva får du?

  • Du får en alarmknapp som festes på håndleddet eller henger rundt halsen.
  • Når man trykker på alarmknappen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg.
  • Trygghetsalarmen er koblet til røykvarsler som varsler brannvesenet ved behov.

Krav til søker

  • Trygghetsalarm innvilges til personer med økt fare for å falle, eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Hva koster det?

Du vil motta faktura hvert kvartal. Prisene justeres hvert år.


Søknadsfrist

  • Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlere for omsorgstjenester


Søknadsbehandling


Klage


Annet

  • Trygghetsalarmer leveres av SOS International Trygghetssentralen.Hvis du har praktiske spørsmål om alarmen eller tjenesten, kan du ringe selskapet på telefon: 02442.

Kontakt