Hvordan du kan bo lengst mulig i eget hjem | Oversikt over tjenester du får | Søknadsprosedyre med mer

Formål

Praktisk bistand i hjemmet skal bidra til at innbyggere i kommunen skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Samtidig er målsettingen at bruker skal klare mest mulig selv slik at han/hun opprettholder sitt aktivitets- og funksjonsnivå og blir minst mulig avhengig av hjelp fra andre i det daglige.


Hva får du?

Tjenesten praktisk bistand kan inneholde:

  • Rengjøring av de rommene som er i daglig bruk
  • Sengeskift
  • Klesvask

Hjemmehjelpen har med seg utstyr hjem til alle som mottar tjenesten. Det vil si at vi har med oss mopper, kluter og vaskemidler når vi kommer.


Søknadsfrist

  • Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende

Krav til søker

  • Du er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelbruk, alder eller andre årsaker.
  • Pårørende og besøkende må selv rydde opp etter seg.
  • Du må ha en støvsuger som virker og som er tilgjengelig.
  • De ansatte som utfører praktisk bistand skal ikke utføre huslige oppgaver i forbindelse med husdyr, gjester eller andre voksne i husstanden.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp. I tillegg må du betale en egenandel på kr. 20 per gang for det utstyret hjemmehjelpen har med seg. Du får tilsendt en samlet faktura per måned.
Satsene reguleres politisk en gang per år.


Saksbehandlere for omsorgstjenester


Søknadsbehandling


Klage


Kontakt avdelingen