Formål

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av veiledet selvhjelp, kurs eller grupper. Vi tilbyr også individuelle terapi/veiledningstimer, der vi vurderer at vanskene best ivaretas individuelt.


Tjenester vi yter

Grupper for ungdom og voksne

  • Søvnkurs
    Dette er et kurs for innbyggere i Askøy over 18 år som har store søvnvansker. Behandlingen baserer seg på metoder som har vist seg å ha veldig god effekt på disse plager. Kurset undervises av psykolog og fysioterapeut. Det går over en periode på 9 uker. Det er oppstart vår og høst. Kurset er gratis. For mer informasjon eller påmelding: telefon 409 14 660 eller friskliv@askoy.kommune.no 

Grupper for barn og foreldre 

Assistert selvhjelp

Hjelp til vurdering av egen eller barns psykisk helse og fungering


 Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. Se kontaktinformasjon under. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

  • Psykologtjenestene er gratis.

Kontakt

Psykologtjenesten er vanskelig å nå pr telefon. Nye pasienter/foreldre oppfordres til å ta kontakt på e-post 

eller benytte nedenstående henvendelsesskjema.
Du kan også sendes sms. Vi vil da ringe deg tilbake.

Henvendelsesskjema:

Henvendelse til Psykologtjenesten.pdf

Ledelse

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug
Telefon: 913 80 892

Psykolog Ingrid J. Orre
Telefon: 409 14 672