Hva gjør vi?

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av veiledet selvhjelp, kurs eller grupper. Vi tilbyr også noen få individuelle samtaler eller veiledning, der vi vurderer at vanskene best ivaretas individuelt.


NB -> Høsten 2019

På grunn av nedbemanning har Psykologtjenesten begrenset kapasitet. Vi har ingen gruppetilbud for barn og ungdom denne høsten, unntak er COS-P veiledning som drives av Familiehelsetjenesten og Barnevernstjenesten.

For voksne gjennomføres det søvnkurs og angstmestringsgruppe, men disse er allerede fulltegnet.

Psykologtjenesten tar ikke imot individuelle henvisninger på voksne pasienter i høst.

Vi håper bemanningssituasjonen er mer avklart i desember / januar og vil legge ut ny informasjon da.


Tilbud for barn og deres familier

Grupper og kurs: 

Individuell samtaleterapi

 • Avgrenset individuell veiledning eller oppfølging av barn med lette til moderate psykiske vansker 

 • Hjelp til vurdering av barnets hjelpebehov


Tilbud til voksne

Hjelp til selvhjelp:

Grupper og kurs

Individuell jobbstøtte (IPS)

 • IPS er et tilbud til deg mellom 35 år som ønsker hjelp til å komme ut i lønnet arbeid.

Individuell samtaleterapi 

 • For voksne tilbyr Psykologtjenesten hjelp ved kurs, grupper og selvhjelp. Dersom dette ikke er nok til å hjelpe deg, tilbyr vi ved kapasitet noen få individuelle timer, eller hjelper deg å henvise deg videre.


Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

 • Psykologtjenestene er gratis.


Kontakt og søknadsbehandling

Telefontid og e-post

 • Psykologtjenesten er tilgjengelig på telefon 56 15 85 10 mellom klokka 10:00 og 12:00 tirsdager og torsdager.

 • Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per e-post. Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon.

Påmelding til gruppe eller kurs:

 • Send en e-post med ditt navn og telefonnummer og navn på kurset eller gruppen til oss. Gruppeleder vil da ta kontakt med deg for mer informasjon om deltagelse.

 • Du kan også melde deg på gruppe eller kurs ved å ringe i telefontiden vår. 

Henvisningskjema:

 • Alternativt, kan du laste Henvisningskjema til Psykologtjenesten.

 • Fyll ut skjemaet med informasjon om deg eller ditt barn, og send det per post til Psykologtjenesten, Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

 • Etter vi har mottatt henvisningen din, vil vi kontakte deg for en kartleggingssamtale. 


Ansvarlig avdeling

Fagavdeling Barn og Familie - Psykologtjenesten.

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug