Hva gjør vi?

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av veiledet selvhjelp, kurs eller grupper. Vi tilbyr også individuelle terapi/veiledningstimer, der vi vurderer at vanskene best ivaretas individuelt.


Hjelp til selvhjelp

Nettbasert Assistert selvhjelp for angst, depresjon, søvnvansker, stress/belastninger, overdreven bekymring (alder 16+)

Tjenester vi yter

Grupper og kurs:

For voksne:

 • Søvnbehandling for moderat/alvorlig insomni
 • Selvfølelseskurs for personer med lav selvfølelse, lett angst og depresjonsproblemer
 • Angstmestringsgruppe
 • Gruppe for bekymring og grubling. (16-30 år)
 • Panikkkurs: Månedlig totimers kurs for personer med panikkangst

For barn , ungdom og foreldre

 • Modige barn: Gruppe for engstelige barn (8-12år) og deres foreldre
 • Selvfølelsesgruppe (13-17 år)
 • Gruppe for bekymring og grubling (16-30 år)
 • Tilknytningsbasert samspillsveiledning for foreldre (COS-P veiledning)
 • Foreldreveiledning til minoritetsforeldre (DUÅ-veiledning)

Individuell oppfølging

 • Hjelp til vurdering av egen eller barns psykiske helse og hjelpebehov
 • Avgrenset individuell samtaleterapi eller foreldreveiledning 

Individuell jobbstøtte (IPS)

 • IPS er et tilbud til deg mellom under 35 år som ønsker hjelp til å komme ut i lønnet arbeid. 

Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. Se kontaktinformasjon under. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

 • Psykologtjenestene er gratis.

Kontakt

Telefon: 56 15 85 10.

Den er åpen mellom 10:00-12:00 mandager og torsdager. 

Henvisningskjema:

Du bør helst fylle ut skjemaet og sende det til Psykologtjenesten, Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per  e-post.  Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon. 

Ansvarlig avdeling

Fagavdeling Barn og Familie - Psykologtjenesten. 

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug

Se forøvrig psykologtjenestens avdelings beskrivelse

 

S