Avlastning og støtte

Avlastning | Brukerstyrt personlig assistanse | Hjelpemidler | Hukommelsesteam | Kreftomsorg | Ledsagerbevis | Parkeringsbevis | Støttekontakt

 

For deg som deltar i varig tilrettelagt arbeid | Søknadsskjema om transportordning

Avlastning for pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne | Kostnader | Søknadsskjema

Et tilbud til personer med varierende grad av hukommelsesproblemer. Vi tilbyr hjemmebesøk med kartlegging og utredning i samarbeid med fastlegen.

Oversikt over relevante tilbud og tjenester der du bor

Informasjon om hva du gjør når du har fått en kreftdiagnose | Du som rammes av kreft skal få hjelp og oppfølging utfra dine behov

For deg som har behov for bistand til de fleste av dagliglivets gjøremål | søknad om personlig ledsager

Søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet

Back to top