Haugland skole er lokalisert langs riksvei 562 midt på Askøy. Vi har en felles visjon «Kunnskap for livet» som gjennomsyrer all pedagogisk virksomhet. Tilpasset opplæring gjennom felles elevsyn, læringssyn og metodevalg er viktig for oss. Vi har kontinuerlig fokus på elevenes læringsmiljø og har et systematisk trivselslederprogram.

Vi har i underkant av 170 elever fordelt på 8 klasser. Disse er inndelt i småtrinn og mellomtrinn, hvert med en avdelingsleder. Vi har tolv pedagoger og fem assistenter medregnet SFO. Skolens lederteam består av rektor og to avdelingsledere. Haugland er en mellomstor skole i Askøymålestokk.

 

Kontakt skolen: 56 15 89 30


Skolens visjon og verdier


Ledelse

 

Rektor Tone Sanne

Telefon 56 15 89 32 
Mobil 984 55 470
send e-post til Tone Sanne

 

Assisterende rektor Monica Solheim


Skolefritidsordning (SFO)


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Hege Victoria Floen
Trefftid: Tirsdag og onsdag 08.30 - 15.00
Mobil : 408 06 176
send e-post til Helsesykepleier


Råd og utvalg


Nyttige lenker