Velkommen til skolestart høsten 2019

Skolenes informasjon om skolestart finner dere ved å klikke her..

Haugland skole er lokalisert langs riksvei 562 midt på Askøy. Vi har en felles visjon «Kunnskap for livet» som gjennomsyrer all pedagogisk virksomhet. Tilpasset opplæring gjennom felles elevsyn, læringssyn og metodevalg er viktig for oss. Vi har kontinuerlig fokus på elevenes læringsmiljø og har et systematisk trivselslederprogram.

Vi har i underkant av 170 elever fordelt på 8 klasser. Disse er inndelt i småtrinn og mellomtrinn, hvert med en avdelingsleder. Vi har tolv pedagoger og fem assistenter medregnet SFO. Skolens lederteam består av rektor og to avdelingsledere. Haugland er en mellomstor skole i Askøymålestokk.


Skolens visjon og verdier


Ledelse


Skolefritidsordning (SFO)


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Kine Haugland Jensen
Trefftid: Mandager og onsdager
Mobil : 409 09 967
send e-post til helsesøster


Råd og utvalg


Nyttige lenker