Hanøy skole er en barneskole med 173 elever og 22 ansatte.

Skolen har nydelig beliggenhet vest på Askøy, med sjø og rik kystkultur i sitt nærområde. Hanøy er ca. 14 km fra kommunesenteret Kleppestø.

 

Kontakt skolen på telefon: 940 23 844


Skolens visjon og verdier

"Trygt å være - leke og lære"

Dette ligger til grunn for vårt pedagogiske mål om at skolens elever skal oppleve å ha et trygt miljø for læring.


Ledelse


Skolefritidsordning (SFO)


Skolehelsetjenesten


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg


Nyttige lenker

Back to top