Landbruk og reiseliv møtes i det som blir kalt “grønt reiseliv”. Turister søker ekte og annerledes natur- og kulturopplevelser, og markedet for slike unike opplevelser vokser. Både nordmenn på tur i eget land og utlendinger som er på besøk eller ferie, sier "ja takk" til spennende reiselivsprodukter av høy kvalitet.

Dette gir muligheter for tilbydere og bedrifter i det grønne reiselivet som driver virksomhet innen overnatting, servering og natur- og kulturbaserte aktiviteter.

Markedet for aktiviteter i naturen og autentiske reiseopplevelser er i sterk vekst. Med støtte fra Utviklingsprogrammet for Grønt reiseliv kan du utvikle produktet ditt til å bli en ettertraktet opplevelse for norske og internasjonale turister.

Back to top