dBarn undersøker under en steinUtviklingsarbeid: Med lekelyst og forskertrang».

Vi er med som deltagere i Regionalt kompetanseordning i regi av fylkeskommunen i perioden 2021-2023.

Problemstilling: «Hvordan være aktivt lyttende og stille gode spørsmål ved det barna ser og snakker om, uten å overta?»

 

 

Målsetninger er å eksperimentere og utforske, legge aktivt til rette for at barna lærer å diskutere kritisk, og voksenrollen i møte med barn og kritisk tenkning. 

Hvilke holdninger og verdier trenger vi for å bidra til barns fremtidige holdninger til bærekraftig utvikling? Arbeidet vil bli lagt opp som et prosjektarbeid som involverer hele personalet. Vi vil derfor bruke personalmøter og planleggingsdager til dette arbeidet. I tillegg vil det bli arbeidet aktivt i hverdagen med å prøve ut og gjøre seg erfaringer sammen med barnegruppen.

Vi skal i dette arbeidet ha med oss samarbeidspartnere fra Norsk lærerakademi, Ida Tjessem Dahl og Sigve Ladstein. Prosjektet vil gå over 2 år.

Back to top