dBarn undersøker under en steinUtviklingsarbeid: Med lekelyst og forskertrang».

 

 I år vil vi løfte frem leken og lekelysten. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. 

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

Personalet skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

 Arbeidet vil bli lagt opp som et prosjektarbeid som involverer hele personalet. Vi vil derfor bruke personalmøter og planleggingsdager til dette arbeidet. I tillegg vil det bli arbeidet aktivt i hverdagen med å prøve ut og gjøre seg erfaringer sammen med barnegruppen. Vi bruker bl.a. Udir sin kompetansepakke om lek i dette arbeidet.

 

Back to top