Barn i bassengBarn i basseng

Statsforvalteren i Vestland har tildelt midler til svømmeopplæring for barn i Askøy kommune, høsten 2023.

Fururly barnehage har fått tildelt et tilskudd som skal nyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring. Hos oss har vi innarbeidet en rutine, der førskolebarna får tilbud om svømmeopplæring siste året i barnehagen.

Våre 8 førskolebarn skal i gang med opplæring i terapibadet (vi er så heldig å ha et terapibad som nabo) i august 2023.

Back to top