Barn i bassengBarn i basseng

Statsforvalteren i Vestland har tildelt midler til svømmeopplæring for barn i Askøy kommune, høsten 2022.

Fururly barnehage har fått tildelt et tilskudd som skal nyttes til aktiviteter relatert ytil svømmeopplæring. Hos oss har vi innarbeidet en rutine, der førskolebarna får tilbud om svømmeopplæring siste året i barnehagen.

Våre 20 førskolebarn skal i gang med opplæring i terapibadet (vi er så heldig å ha et terapibad som nabo) i august 2022.

Back to top