254925259 571792653883510 3718260865783272103 nTo barn ser på bilder

«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge dette opp» (R17:11)

Furuly barnehage har deltatt på tiltaksprogrammet "Sammen mot mobbing" som fokuserer på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og negative handlinger som kan skje mellom barn i barnehagen.

Sammen mot mobbing har blant annet som mål: Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen, å redusere negative handlinger mellom barna, å øke positive handlinger mellom barna.

Å samtale med barn

Å snakke med barn om hvordan de har det, snakke om vanskelige ting, våge å utfordre, skape tillit, vite hva man skal spørre om og hvordan en skal si det vil være et område vi har fokus på i år. Gode samtaleferdighet er også viktig med tanke på å snakke med barn som har det vanskelig hjemme.

Materiell vi bruker i det forebyggende arbeidet

Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. Serien tar utgangspunkt i kjente situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme, og gir barna enkle modeller for konfliktløsning. Dette materiellet bruker vi med 3 og 4 åringene.Base 3.

Grønne tanker – glade barn har til hensikt å stimulere barns tanke – og følelsesbevissthet. Materiellet har 17 tema til bruk i samlingsstunder, og som utgangspunkt for arbeidet i hverdagen. Materiellet brukes med førskolebarna.

Materiellet  "Sammen mot mobbing" er et bildemateriell til bruk i samtaler med barn om negative og positive handlinger. Ved å ha fokus på handlinger som kan gjøre vondt for andre, og snakke om det, formidler vi voksne at vi vet at dette kan skje, og at dette ikke er greit. Når vi snakker med barna om hva som ikke er bra å gjøre mot andre, må vi også formidle et alternativ, - hva som er bra å gjøre mot andre. Ved å konkretisere positive handlinger, sette ord på dem og hjelpe barna til å øve på disse, ønsker vi å øke barnas omsorgsarbeid for hverandre.

De yngste barna (base 1 og 2) fortsetter arbeidet med egenprodusert materiell, som de startet opp med da vi var med på «Sammen mot mobbing» tiltaket.

 

Back to top