243869223 890290694936034 6254789417022240104 nLek ved gapahuken

Furuly barnehage har en friluftsprofil. Vi har et nærmiljø som gir oss mulighet til å oppsøke ulike typer natur. Disse bruker vi aktivt i hverdagen. Barnehagen har en leirplass, grillhytte og tilgang til skogsområder, sjø og vann.

Vår barnehage er bevisst på betydningen av de muligheter naturen kan gi barna av opplevelser, aktiviteter og erfaringer. Barna skal utvikle glede av å være i naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barna skal oppleve årstidenes skiftninger.

Gjennom året skal vi:

- Ha faste turdager, der en legger til rette for lek og utforskning i naturen. Vi skal ha fokus på og bevissthet i personalet om hvordan en kan støtte og utfordre barna i forhold til dette.

- Ha fokus på bærekraftig utvikling og sporløs ferdsel, dvs. at vi ikke etterlater søppel, ikke knekker greiner o.l. uten god grunn og lærer barna om hvordan vi skal opptre i naturen og hvorfor.

 

 1-3 åringer  3-6 åringer
Utforskning og sansing
Lek i naturen
Kroppsbeherskelse i ulendt terreng
Bevegelsesglede i naturen
Opparbeide trygghet i møte med uteområdet og nærmiljøet
Kildesortering
Nysgjerrighet og undring
Forståelse for samspillet mellom mennesker og natur
Eksperimentering
Kildesortering
Forståelse for sammenhenger i naturen/begynnende økologisk forståelse
Gjenbruk
Dyrking og høsting
Barna spiser ute minst en dag i uken.
Ha grønnsakshage og vinterhage.

 

 

Back to top