For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert

Samarbeidsutvalget i Furuly barnehage 2023-2024

 

Rikke Torset Søraa foreldrerepresentant 45229688
 Merete Echholt Wirstad  foreldrerepresentant/leder  41691780  
 Gunn Gulbrandsøy  personalrepresentant    
 Tove Jakobsen  personalrepresentant    
 Rafael Cobo Garrido  eierrepresentant    
 Nina Eide  styrer    

 

 

 

 

 

 

Back to top