73324443 1353211321500719 8030083023691055104 nvoksen har samlingsstundI barnehageloven og rammeplanen uttrykkes det klart at det skal være en planlagt overgang og sammenheng mellom barnehage og skole.

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen» (R17:33)

Vi har i år 2 førskolegrupper. 10 førskolebarn på Base 3 og 10 førskolebarn på Base 4. Førskolegruppen er lagt til tirsdag for Base 3 og torsdag for Base 4. Fredag skal førskolegruppene fra Base 3 og Base 4 være sammen fra kl. 10 – 12.30 på leirplassen. 

Barna har forventninger til det siste året, de er nå de eldste i barnehagen og skal gå i førskolegruppen. De har sett venner som er førskolebarn, de har sett noe av innholdet i førskolegruppen fra utsiden, de er nysgjerrige og de har ventet.

Å være eldst har sine fordeler, men kanskje også noen ulemper. De får større frihet, men også større ansvar. Et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmmet skaper kontinuitet, trygghet og helhet som igjen legger grunnlaget for livslang læring.

I skolen møter barna mer struktur og fastere timeplaner enn i barnehagen, miljøet er større, de går fra eldst i barnehagen til yngst i skolen, de får mindre hjelp til det praktiske, større krav til selvstendighet og det blir mindre tid til valgfrie aktiviteter. Alt dette ber skolen oss om å forberede barna på. Barna trenger noen basisferdigheter med seg inn i skolen for å klare seg best mulig, og ferdigheter med hensyn til sosial kompetanse og selvstendighet er noe av det viktigste.

Ferdigheter som å vente på tur, dele med andre, være stille og lytte mens andre snakker, høflighetsregler, trene på å holde orden, gjøre seg ferdig med påbegynte oppgaver, øve på friminutt og selvstendighet i toalettsituasjoner er sentrale områder.

Basisferdighetene må det også settes fokus på utenfor barnehagen. Foreldrene har en viktig rolle dette siste året i forhold til å oppfordre barna til å øve på basisferdighetene også hjemme.

Back to top