MG 7406Furuly barnehageFuruly barnehage ligger på østsiden av Askøy.  Vi har åpent mandag - fredag fra 06.45 - 16.45 og vi tilbyr hele og delte plasser. Furuly barnehage vektlegger friluftsliv som en viktig del av hverdagen. Barna skal utvikle glede over å være i naturen og få en begynnende forståelse for samspillet i naturen og samspillet mellom mennesket og naturen. Naturen rundt barnehagen gir varierte muligheter for lek og læring. I barnehagens nærmiljø har vi en bondegård, en sansehage og varierte friluftsområder ved sjø, vann og i skog. Vi har også vår egen leirplass med Lavvo, gapahuk og ildsteder der vi tilbereder mat. Furuly barnehage legger vekt på lek, undring og eksperimentering. Noen ganger er det barnas interesser og oppdagelser som ligger til grunn for undring og samtaler, andre ganger er det personale som peker ut fenomener som det kan være spennende å undersøke.

Oppstart og tilvenning 

Når et barn starter i barnehagen kan det være første gang foreldrene overlater en del av omsorgen og ansvaret for barnet til andre. Det er viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at den avgjørelsen de har tatt er riktig og til beste for barnet. Om barnet og familien trives i hverdagen vil i stor grad være avhengig av om barnehagen løser dette på en god måte.
For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv oppstartsmodell, den såkalte Jåttåmodellen. Modellen brukes hovedsakelig for de yngste under 3 år, men deler av den brukes også for barn over 3 år.

For barn under 3 år er det viktig å sette av fem hele dager til oppstarten.

For barn over 3 år har vi tilvenning fra 3-5 dager etter barnets behov og etter avtaler med foreldrene. Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på avdelingen, for å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet.

Hvor lang tid barna trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan det blir møtt av de ansatte i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt, og vil få en kontaktperson, det vil si en voksen som har spesielt ansvar for barnet og kontakten med foreldrene.

Ingen barn/foreldre er like og derfor er det umulig å gi råd som passer for alle, men vi ønsker at hvert barn og foreldrepar skal bli møtt ut fra sine behov. Å ha noen kjente ting i barnehagen gjør ofte oppstarten bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barnet om dere tar med dere bilder av familien og det som er trygt for barnet, eksempelvis klut eller kosedyr.

Mange ønsker å ha begge foreldrene med i oppstarten. Dersom dette er et ønske, kontakt oss og avtal først. På enkelte baser kan det føre til at det blir menge voksne, noe som igjen kan skape utrygghet for barna.

Oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner.

Kort om modellen:

  • Foreldremøte for nye foreldre før oppstart.
  • Besøksdag for barn og foreldre før oppstart.
  • Ved oppstart er foreldre til stede sammen med barnet i fem hele dager
  • Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvaret for barnet i lek, stell og måltid
  • Kontaktpersonen fra barnehagen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis
  • Startsamtale med baseleder

Les mer om Furuly barnehage i vår årsplan

Back to top