barn leker på leirplassenBarn leker på leirplassen

Barnehagens åpningstid

Furuly barnehage er åpen mandag - fredag fra kl. 6.45—16.45.

Vi holder stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00. Åpningstiden skal respekteres. Mislighold kan føre til oppsigelse av plass.

Kontaktinformasjon 

Styrer Nina Eide, 970 51 780

Bringing og henting

Når barnet kommer til barnehagen vil vi ta imot barnet og foreldrene, og utveksle nødvendig informasjon. Vi ønsker at barna blir fulgt helt inn på basen slik at de får en god start på barnehagedagen. Når barnet blir hentet er det fint om dere bruker litt tid til å innhente informasjon fra barnehagen på infotavle og visningsskjerm. Sjekk tøy og rydd på barnets plass.

Parkering

Det kan parkeres langs fortauet utenfor barnehagen og på oppstillingsplasser/ parkeringsplasser. Vær nøye med at parkering ikke er til hinder for andre. Det skal ikke parkeres på fortau, og det er skal ikke kjøres opp til base 3. Motoren skal være avslått ved bringing og henting.

Dagsrytme

 

6.45 Barnehagen åpner.
8.00 Frokost
8.30 Lek og aktiviteter på basene/ute
10.00 Samlingsstund
ca. 10.15 prosjektarbeid, inne/ute
11.30 Måltid (smøremåltid/varm lunsj)
12.30 Hvilestund, lek inne/ute
14.45 Ettermiddagsmåltid
15.00 Lek inne/ute
16.45 Barnehagen stenger

 

Påkledning

Barna må ha klær som er hensiktsmessig i forhold til de aktiviteter vi har gjennom dagen. De må ha klær og sko/støvler som holder dem tørre og varme, og de må ha byttetøy i barnehagen. Vi ber om at foreldre sjekker byttetøy med jevne mellomrom og tar et medansvar med hensyn til å holde orden i garderoben. Når klærne er godt merket med barnets navn er det lettere for personalet å ha oversikt og holde orden. God dialog med foreldrene om valg av klær og spesielle hensyn knyttet til barnets påkledning blir vektlagt.

Bleier Foreldre tar med bleier til barna. Dere får melding når det er behov for påfyll.

Fødselsdagsfeiring

Vi markerer hvert enkelt barn sin fødselsdag ved å lage en festdag for barnet og resten av barnegruppen. Fødselsdagsbarnet får barnehagens bursdagskrone og kappe på i burdagssamlingen, og en liten hilsen fra små og store på basen. Vi markerer selve dagen de har bursdag med flaggheising og bursdagssang, og feiringen av dagen vil av praktiske årsaker bli lagt til nærmeste fredag. Da hender det at flere feirer samtidig. For de aller minste (base 1 og 2), kan feiringen legges til selve dagen. Dette får dere informasjon om på basen.  Leker/lekedag Det er ikke anledning å ta med private leker i barnehagen.

Måltid

Foreldregruppen i Furuly barnehage har vedtatt en ordningen med matpenger. Dette innebærer at foreldre betaler inn totalt 350,- kr pr. mnd. Vi vektlegger gode og sunne måltider. Vi ser på måltidene som viktig mht. barnas helse, utvikling og trivsel. Måltidet er et sosialt samlingspunkt i hverdagen som skal preges av god stemning og atmosfære. Frokost: Barna har mat med seg hjemmefra. Lunsj. Vi tilbyr 2 varme måltider og 3 smøremåltider pr. uke. Måltidene tilberedes inne eller ute. Det er utarbeidet en meny i forhold til de varme måltidene.  Ettermiddagsmåltid: Vi tilbyr frukt, knekkebrød o.l.

Dugnad

Det hender at vi kaller inn til dugnad i barnehagen, og vi setter stor pris på at foreldre stiller opp og gjør en innsats for fellesskapet. Det kommer oppslag i garderobene når det inviteres til dugnad

Forsikring

Askøy kommune har tegnet en ansvars- og ulykkesforsikring i den tiden barnet oppholder seg i barnehagen, på vei til og fra barnehagen, samt på utflukter i barnehagens regi.

Oppsigelse av plass

Tildelt barnehageplass beholdes fram til 31.7 det året barnet begynner på skolen, så lenge betaling for plass innfris, og barnet bor i Askøy kommune. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen med 1 måneds varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse gjøres i Vigilo.

 

Back to top