Medlemskap

Personalforsikringen gjelder for alle ansatte i kommunen som går inn under Hovedtariffavtalen.
Du blir innmeldt i ordningen fra ansettelsesdato og du er 100 % arbeidsdyktig.