Melde yrkesskade:

  1. For å melde yrkesskade må du melde et HMS avvik via kvalitessystemet, og hake av for yrkesskade i avviksmeldingen.
  2. Da vil du finne skademeldingsskjema til NAV og lenke til skademelding forsikringsselskap når du melder avviket.
  3. Du må være "innlogget som deg selv på kommunens nett" for å melde yrkesskade,
  4. Sti til mer informasjon om det å melde yrkesskade finner du på følgende vis: Intranett - kvalitetsystem - HMS - HMS avvik/yrkesskade.
  5. Selve avviksmeldingen finner du også på forsiden av kvalitetssystemet.
  6. Alvorlige personskader på ansatte skal også meldes arbeidstilsyn og/eller politiet.

Ta kontakt med din leder for bistand.

 

Melde dødsfall for ansatte (gruppeliv):

Når ansatte i kommunen har falt bort melder leder fra til HR -personal, som så melder videre til forsikringsselskap.

 

Melde fritidsulykke:

Kommunen har også tegnet fritidsulykke for sine ansatte, det melder du direkte til forsikringsselskap:

Melde fritidsulykke før 1.3.2020: Lenke til å melde fritidsulykke

Melde fritidsulykke etter 1.3.202:  pdf Skademelding Yrkesskade - kollektiv ulykke (647 KB)

 

 

Back to top