Denne forsikringen gir erstatning ved ulykke i fritiden som fører til ervervsmessig uførhet, varig medisinsk invaliditet på minst 15 %, eller død.

 

Død: 15 G.

Medisinsk invaliditet: Inntil 3 G.

Ervervsmessig uførhet: Intill 15 G.

 

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet blir fastsatt i forhold til den graden av invaliditet som en regner med vil bli den endelige. Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100% selv om flere lemmer eller organ er skadde.

 

Erstatningen for varig ervervsuførhet blir fastsatt i forhold til uføregraden.

 

Det kan gis erstatning både for ervervsuførhet og medisinsk invaliditet for samme skade.

 

Behandlingsutgifter:

I tillegg blir utgifter til behandling innen 2 år fra skadedagen dekket med inntill 1 G, fratrukket en egenandel på 1000 kr.

Back to top