Melde HMS - avvik med yrkesskade/-sykdom: 

Skader du deg i arbeidstiden er det fire ting du må huske å gjøre.

  1. Meld HMS avvik med skade.
  2. Fylle ut skademeldingskjema til NAV (finner i HMS avvikskjema ved å hake av for skade), og send KOPI til postmottak.
  3. Meld skade til forsikringsselskap (via lenke i HMS avviksmelding).
  4. Meld fra til HELFO om utlegg, ved godkjent skade fra NAV.

Du melder HMS avviik via kvalitetssystemet. Det er også laget en flytprosess, med veiledere og lenker som forklarer nærmere hvordan du gjør dette.

Stien fpr å finne veiledere er; Kvalitetssystem - HMS - Uønskede hendelser/avvik/personskade

Du må være logget inn som ansatt for å melde HMS avvik, eller du kan be din leder om hjelp.

 

Melde fritidsulykke.

Kommunen har tegnet fritidsulykkeforsikring for sine ansatte. 

Her melder du fritidsulykke.

Back to top