I oppstartsfasen ved etablering av en ny virksomhet kan det være hjelpsomt å sortere tanker og ideer.

Her kan du finne en forretningsmodell til utfylling, som hjelp i oppstartsfasen:

•  pdf Forretningsmodell, til utfylling (197 KB)
•  pdf Forretningsmodell, eksempel ferdig utfylt (283 KB)

Ta kontakt med landbrukskontoret eller næringssjef for veiledning.

Back to top