Compilo er Askøy kommune sitt kvalitet- og avvikssystem. Her finner du som ansatt alle rutiner, reglement, håndbøker, skjema og planer som du har behov for å kjenne til i jobben din.

Compilo er også Askøy kommune sitt intranett. På intranettsiden vil du finne informasjon som er nyttig for alle ansatte, samt stillinger som er internt utlyst.

Denne siden er kun tilgjengelig for ansatte i Askøy kommune, som har brukernavn og passord.

Logg på Compilo

Back to top