I forbindelse med at folk nå skal jobbe hjemmefra, så kan følgende gjøres for at de skal få svare på alle telefoner som kommer inn til deres fastnr. på jobb.

På fasttelefonen er det 4 knapper under displayet. Den knappen helt til venstre heter MEDFL. Trykk på den en gang – skriv inn det nummeret som telefonen skal medflyttes til (eks. din mobil) obs – begynn med tallet 0 og deretter mobilnr. Trykk deretter MEDFL, og da skal telefonen være flyttet over. Test med å la noen ringe til din fasttelefon, og se at det da ringer på din mobil.

Om noen får feil når de trykker MEDFL siste gang, ta kontakt med itavdelingen på telefon 56 15 82 00.

Hvis du allerede har forlatt arbeidsplassen, allier deg med en som fortsatt er på kontoret og få kollegaen til å aktivere medflytt/fraværsmarkering - så yter vi våre felles innbyggere god service!

Back to top