Har du problemer med å få åpnet PDF dokumenter på hjemmekontorløsningen?
Det er enkelt å fikse - klikk på OK og så F5 knappen på tastaturet ditt så skal PDFen åpne seg. 
pdf hjemmekontor

Feilmelding på hjemmekontorløsningen

Back to top