Hjemmekontor

Det legges til rette for hjemmekontor for ansatte med arbeidsoppgaver som kan utføres på hjemmekontorløsning.

Den enkelte personalleder vurderer hvilke ansatte som har oppgaver som kan løses fra hjemmekontor, og godkjenner at det kan jobbes hjemmefra.

Det jobbes med å utvide kapasitet og antallet lisenser for hjemmekontorløsning. For å begrense presset på serverne er det fint om en begrenser tiden en er pålogget til det som er nødvendig. Behov for nye hjemmekontorlisenser meldes til personalleder, som prioriterer etter disse kriteriene:

Medarbeider har oppgaver som er driftskritiske. Medarbeider er i risikogruppe for alvorlig forløp av koronavirus i henhold til Folkehelseinstituttets vurderinger. Medarbeider har symptomer på luftveisinfeksjoner, men er frisk nok til å jobbe. Medarbeider kan avlaste kollektivtrafikken ved å jobbe hjemmefra. Medarbeider er i karantene, men kan jobbe. Bestilling sendes til .

Her er hva arbeidstilsynets informasjon vedrørende hjemmekontor https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/korona-palagt-hjemmekontor-hva-ma-arbeidsgiver-gjore/

Tips til våre hjemmekontorarbeidende - ergonomi

Finn en rytme og struktur på den nye hverdagen. Stå opp som til en vanlig arbeidshverdag, være bevisst på når det er arbeidstid, og når man har fri.

  • Gjør dine «vanlig» rutiner. Sett på vekkeklokken, stå opp.
  • Finn et sted og rutine for hjemmekontoret
  • Fjern elementer som kan forstyrre deg, multi-tasking er oppskrytt (tv, mobil osv.)
  • Ta deg lunsj som vanlig. Gå vekk fra plassen du arbeider, ta deg en spasertur og vær litt sosial
  • Når arbeidsdagen er slutt - så er den slutt, ikke sjekk e-post osv i tide og utide.
  • Sørg for å legge inn tid til litt fysisk aktivitet
  • Uten reisetid har vi litt ekstra tid til å ta vare på hverandre - bruk tiden godt.

Det er viktig med avbrekk og fysisk aktivitet

Om man blir sittende inne blir dagene fort lange. Energien samler seg opp og det går utover humøret, konsentrasjon og nattesøvn. Det finnes mange typer fysisk aktivitet man kan gjøre uten å utsette seg selv for smittefare.

Husk: Unngå fysisk kontakt og hold minst 1 meter avstand. God hosteetikette og vask hendene ofte. 

Her vil det komme stadig nye bidrag fra Frisklivssentralens blide medarbeidere - så ta dere en rask treningsøkt, 10 minutter, få opp blodsirkulasjonen og ta vare på både kropp og sjel!

 

Kurs, møter og samlinger

Kurs, møter og samlinger som ikke er strengt nødvendige å gjennomføre eller å delta på for å opprettholde kritiske tjenester, skal avlyses eller gjennomføres som videomøte.

Nødvendige møter skal avholdes innenfor gjeldende smitterestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og fysisk avstand til andre.

Back to top