1. Sykt barn/barnepassers sykdom (omsorgsdager) – fra 1.7.2020

Fra 11. juli 2020 ble den midlertidige ordningen som utvidet retten til antall omsorgsdager opphevet, og de ordinære reglene gjeninntrådte. Det betyr at retten til doblede antall omsorgsdager falt bort fra 30. juni 2020. Uavhengig av om den ansatte har benyttet omsorgsdager tidligere i år eller ikke, har dagene nå blitt nullstilt og en ny telling begynte å løpe fra 1. juli 2020.

 

Når den ansatte fyller vilkårene for retten til omsorgsdager, gjelder følgende antall fra 1. juli 2020:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når arbeidstaker har ett eller to barn.
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når arbeidstaker har tre eller flere barn.
  • Ved avtale om delt bosted mellom foreldrene, tildeles 10 eller 15 omsorgsdager til hver av foreldrene uavhengig av hvor mange barn vedkommende har.
  • Dersom arbeidstaker er alene om omsorgen, dobles antall omsorgsdager.
  • Ved vedtak om ekstra dager fordi arbeidstaker for eksempel har et kronisk sykt barn, trenger en ikke søke om dette på nytt. Ny telling gjelder gjelder også her fra 1. juli 2020.

For mer info se NAV.no

Hvordan håndteres dette i WinTid, Agresso og RS?

WinTid: Her vil koden – Koronarelatert sykt barn/barnepassers sykdom bli fjernet og kun koden Sykt barn/barnepassers sykdom blir tilgjengelig for bruk. Tidligere brukte dager for koden Sykt barn vil stå på saldoen her.

RS: Her vil koden – Koronarelatert sykt barn/barnepassers sykdom bli fjernet og kun koden Sykt barn/barnepassers sykdom blir tilgjengelig for bruk. Tidligere brukte dager for koden Sykt barn vil stå på saldoen her.

Agresso: Her vil koden – Koronarelatert sykt barn/barnepassers sykdom bli fjernet og kun koden Sykt barn/barnepassers sykdom blir tilgjengelig for bruk.

  2. Egenmelding fra 1.6.2020

Den utvidede retten til å bruke inntil 16 sammenhengende egenmeldingsdager i forbindelse med koronarelatert fravær opphørte per 1. juni.

Se info på NAV.no om hva som gjelder ved påvist eller antatt koronasmitte, pålagt karantene og hva du gjør hvis noen du bor sammen med er syke.

Fra 1.6 gjelder vanlige regler for bruk av egenmelding. Dette innebærer at den ansatte kan bruke:

  • inntil 8 dager om gangen
  • totalt 24 dager i løpet av en 12 måneders periode

Hvordan håndteres dette i WinTid, Agresso og RS?

WinTid: Her vil koden – Koronarelatert Egenmelding bli fjernet og kun koden Egenmelding blir tilgjengelig for bruk. Tidligere brukte dager for koden Egenmelding vil stå på saldoen her.

RS: Her vil koden – Koronarelatert Egenmelding bli fjernet og kun koden Egenmelding blir tilgjengelig for bruk. Tidligere brukte dager for koden Egenmelding vil stå på saldoen her.

Agresso: Her vil koden – Koronarelatert Egenmelding bli fjernet og kun koden Egenmelding blir tilgjengelig for bruk.