Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Reiserådet gjelder til 20. august.

Endringer i UDs reiseråd fra og med 25. juli

Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring om å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser.

Utenriksdepartementet sine reiseråd har blitt endret flere ganger i løpet av sommeren, senest fra og med 25. juli der det igjen er innført ti dagers karanteneplikt ved retur fra Spania og Andorra.

Planlegge retur - unngå karantene

Det hviler et stort ansvar på alle og enhver når reiseplaner legges og gjennomføres. Dersom man velger å reise utenlands er det viktig at man planlegger retur som ikke medfører karantene som går ut over driften av tjenestene.

Folkehelseinstituttet vil oppdatere oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene hver 14. dag, men oppdateringer i form av nye «røde områder» kan komme oftere dersom et land eller en region får en forverret smittesituasjon.

Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider:

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge vedrørende koronavirus (covid-19)

Reisekarantene, sykmelding og sykepenger

Informasjon fra nav.no

Ansatte som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger:

Råd og restriksjoner for karantene eller isolasjon og for befolkningen for øvrig

Pålagt karantene på grunn av utenlandsreise

Dersom du blir pålagt karantene på grunn av utenlandsreise kan du ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom reiserådene endrer seg samtidig som du er i utlandet, slik at du pålegges karantene ved hjemkomst. Reisen må være i tråd med de gjeldende reiserådene på utreisetidspunktet.

Bryter du myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge, kan du bli nektet sykepenger.

Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om du kan bli nektet sykepenger.

Bruk av egenmelding og sykmelding

Ansatte som oppfyller rett til sykepenger ved pålagt reisekarantene kan benytte egenmelding i samsvar med Askøy kommune sin utvidede egenmeldingsordning. Det vil si opptil 8 kalenderdager om gangen og opptil 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. For fravær ut over dette kreves sykmelding.

Hjemmekontor

Dersom du har arbeidsoppgaver som kan utføres fra hjemmekontor, kan det å jobbe hjemmefra være et alternativ til egenmelding/sykmelding. Det er lederen din som avgjør om hjemmekontor kan benyttes.

Helsepersonell

For helsepersonell og andre yrkesgrupper med pasientnært arbeid gjelder i tillegg egne regler om å gjennomføre koronatest før retur til arbeid hvis du har vært på reise utenfor Norge i «grønn sone» og skal på jobb mindre enn 10 dager etter hjemkomst. Vær obs på at det ikke skilles mellom grønne land i og utenfor Norden.

Testing må skje så snart som mulig etter hjemkomst. Negativ test må foreligge før du kan møte på jobb.

Kontakt Koronatelefonen på 56 15 57 57 for testing.

Har du ikke pasientnærtarbeid kan du møte på jobb som vanlig, men holde 1 meters avstand, ha god hånd- og hostehygiene og være oppmerksom på eventuelle symptomer. 

Karanteneregler etter utenlandsreise – reisekarantene:

Fra Folkehelseinstituttets sider om Innreisekarantene ved ankomst Norge:

Avstand, karantene og isolering

For personer i reisekarantene gjelder:

  • Du skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge.
  • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
  • Du skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Du skal ikke ta offentlig transport.
  • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
  • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
  • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
  • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.