Det er sektorleder som beslutter om arbeidet er av en slik art at det skal utføres fra hjemmekontor.

Møtevirksomhet skal primært foregå digitalt. Fysiske møter skal kun gjennomføres når dette er strengt nødvendig og smittevernhensyn kan ivaretas.
Kommunens tjenestetilbud til innbyggerne skal så langt som mulig opprettholdes og midlertidig stenging av tjenester vil kun bli vurdert i tilfeller det er nødvendig, forholdsmessig og medisinskfaglig begrunnet.

Se pressemeldingen fra Askøy kommune om øvrige tiltak.

Med hilsen Liv Vetås leder HR

Back to top