Regjeringen viderefører anbefalingen om hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.  Ut fra det vi har kunnskap om på nåværende tidspunkt vil derfor hjemmekontor fortsatt bli hovedregel for administrativt ansatte i Askøy kommune frem til etter påske. Det er sektorleder som beslutter om arbeidet er av en slik art at det skal utføres fra hjemmekontor.

Langvarig bruk av hjemmekontor kan gi utfordringer. Dersom du opplever ergonomiske eller andre utfordringer i tilknytning til hjemmekontor oppfordres du til å ta dette opp med din nærmeste leder slik at det kan vurderes om det kan tilrettelegges bedre på hjemmekontoret eller tilrettelegges for å få være på den faste kontorarbeidsplassen.

Hvilke tiltak gjelder

Askøy kommune har på nåværende tidspunkt ingen egne lokale tiltak, og følger de nasjonale tiltakene. For oversikt over hvilke tiltak som gjelder fra 22. februar:  https://askoy.kommune.no/nyheter/gar-tilbake-til-nasjonale-smittevernregler-fra-mandag-22-februar

Tøy og bøy 

Medfører hjemmekontor at du sitter mye stille i løpet av arbeidsdagen? Frisklivssentralen Askøy har laget noen supre videoer med øvelser du kan gjøre på hjemmekontoret: Se video

Back to top