Om bruk av munnbind inne hos brukere

Bruk av munnbind anbefales ved pasientnært arbeid, der man ikke kan holde 2 meters avstand.


Anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell

Les oppdatert informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører hos Helsenorge.no:

Temaside om covid-19 (koronavirus)


Reiseråd

Helsedirektoratet.no: Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar


Overføring av omsorgsdager - endring

HR-avdeling har kommet med informasjon om at den midlertidige ordningen om utvidet rett til antall omsorgsdager er opphevet og de ordinære reglene har gjeninntrådt.

Les mer på siden HR informerer, eller på nav.no.


Nettbasert fysioterapitilbud

Askøy kommune vil i tråd med helsedirektoratets anbefalinger prioritere helsehjelp til utøvende helsepersonell og definerte nøkkelpersoner. Privatpraktiserende fysioterapeuter på Askøy tilbyr derfor videokonsultasjon for at du som ansatt skal kunne stå i jobb. Det er også opprettet en klinikk ved behov for direkte behandling. Se kontaktinformasjon under:

Tjenesten vil blant annet bestå av:

 • Vurdering av behov for oppfølging
 • Informasjon og råd knyttet til ulike problemstillinger, for eksempel muskel-/skjelettplager og lungeproblematikk (lungefysioterapi)
 • vurdering av behov for videre henvisning
 • vurdering av behov for sykemelding

Fysioterapeuter som tilbyr videokonsultasjon er:

 • Nina Møller, telefon 416 95 131 (manuellterapeut med autorisasjon til å sykemelde, samt henvise til røntgen og MR-undersøkelse)
 • Tor Haugen, telefon 56 15 92 40 (manuellterapeut med autorisasjon til å sykemelde, samt henvise til røntgen og MR-undersøkelse)
 • Gro Johnson, telefon 952 44 259 (fysioterapeut)
 • Leif Fjellheim, telefon 977 79 377 (fysioterapeut)
 • Niels Thygesen, telefon 451 17 441

Ta kontakt med ønsket fysioterapeut for priser og nærmere veiledning for hvordan du går frem. 


Er du gravid eller ammende?

Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har samlet informasjon og råd til deg som er gravid eller ammer. Se linker nedenfor.

Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger om at arbeidsgiver skal forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte. Ta kontakt med din leder slik at dere sammen kan finne løsninger som kan fungere. 


Til deg som er nærperson til en person i risikogruppen

Usikkerheten knyttet til koronaviruset gjør at du som ansatt kan bli bekymret med tanke på egen eller andres helse og risiko for alvorlig koronasykdom, det er forståelig. Det er likevel ingen rettigheter i NAV-systemet for fravær fra jobb på grunn av engstelse for nærpersoners helse. Situasjonen krever nå at helsepersonell er tilgjengelig og kan stille på jobb. De nasjonale anbefalingene er sosial distansering, dvs at det forventes at helsepersonell går på jobb og tar nødvendige forholdsregler når dere kommer hjem.

Til deg som er i risikogruppe

Ta kontakt med din leder og fastlege hvis du selv er kronisk syk og mener at du er i risiko for å kunne utvikle alvorlig forløp av koronasykdom. Tilrettelegging av arbeidssituasjonen skal vurderes og alternative arbeidsoppgaver vil bli gitt dersom lege vurderer at det er helsemessig påkrevd.


Forhåndsavtalt ferie og avspasering

I utgangspunktet vil all forhåndsavtalt avspasering og ferie gå som planlagt – og regnes som avviklet i henhold til avtale.

Dette gjelder uavhengig av om en jobber på hjemmekontor eller ordinær arbeidsplass og selv om en har måtte avlyse planlagt feriereise.

Sykdom og pålagt karantene gir ikke grunnlag for å kunne kreve utsatt avspasering, men kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Ut over det som fremgår av ferieloven har ikke ansatte rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt.

Der arbeidsgivers behov for spesifikk arbeidskraft/kompetanse tilsier at det er nødvendig at den ansatte jobber, vil avspasering og ferie kunne utsettes. Dette avtales med den enkelte leder.


Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19

Helsenorge.no: Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)


Påminnelse om taushetsplikten (19. mars 2020)

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene har generell taushetsplikt som må overholdes også nå.

Informasjon og opplysninger du får tilgang til gjennom din jobb skal ikke deles videre med mindre det er tjenstlig nødvendig. Opplysninger om kollegaer og pasienter/ brukere som testes for korona-smitte, inkludert testresultater, er taushetsbelagte opplysninger som ikke skal deles.

Brudd på taushetsplikten kan få konsekvenser for arbeidsforholdet ditt i kommunen.

Les mer om taushetsplikten på helsenorge.no.


Informasjon om sykdom og karanteneregler for ansatte i sektor helse og omsorg (sist oppdatert: 16.4.20)

1. Sykdom hos ansatte

Ved akutt og lett forkjølelse eller sår hals:

 • Hold deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet
 • Ta kontakt med kommunens koronatelefon 56 15 57 57 for vurdering av testing, hvis symptomene har vart over 2 døgn (mens du holder deg hjemme)

 Ved feber og hoste, eller såkalte influensaliknende symptomer (halsvondt, feber, hodepine, tørrhoste og muskelverk):

 • Hold deg hjemme og ta kontakt på kommunens koronatelefon 56 15 57 57 med tanke på testing

Presiserte testkriterier hos Folkehelseinstituttet finner du ved å trykke på linken:

 2. Karantene- og isolasjonsregler

Vi forholder oss til karantene- og isolasjonsreglene som publiseres ved FHI sine nettsider

 3. Noen vanlig stilte spørsmål og svar

En i hustanden min er forkjølet, kan jeg gå på jobb?

Svar: Ja, du kan gå på jobb hvis den du bor sammen med har "vanlig" luftveisinfeksjon. Unngå nærkontakt (1-2 meter) hvis det er praktisk mulig. Vær nøye med hoste- og håndhygiene hos dem som er syke.

En i husstanden er hjemme i karantene, kan jeg gå på jobb?

Svar: Ja. Unngå nærkontakt (1-2 meter) hvis mulig.

Vi har utført COVID-19-diagstonikk på en pasient. Skal personell som har jobbet med pasienten før isolasjon hjem i karantene?

Svar: Nei, man kan jobbe videre frem til svaret foreligger hvis man ikke får sympromer. Vær, som alltd, nøye med basalt smittevern.


Presisering til ansatte i helsesektoren, i Askøy kommune.

Er du i karantene med diffuse symptomer og trenger testing, før du kan returnere til arbeidsplassen, må du kontakte nærmeste leder for å få avtalt prøvetaking. 

Informasjon til ansatte blir først og fremst formidlet internt i linjen, forskjellige avdelinger har forskjellig informasjonsbehov.
Generell informasjon blir formidlet på intra- og internettsidene. 

Se også Folkehelseinstituttes sider vedrørende testing av helsepersonell

Back to top