Barnehagemedarbeidere

Oppgaver Sektor barnehage | Styrer | Pedagogisk leder

Følge gjeldende tiltak, og vurdere det enkeltes barn hjemmesituasjon

Barn som opplever sykdom | Barn som opplever dødsfall | Hvordan møte og håndtere frykt hos barn

Smittehygiene | Oppfølging ansatte | Oppfølging av foresatte | Planer | Dokumentere tiltak

Back to top