Kjenner du til Askøy kommunes veteranklubb?

Høsten 2011 ble Askøy kommunes veteranklubb startet. I klubbens vedtekter står det blant annet:

”Klubbens formål er å være kontaktskapende samlingssted for kommunale arbeidstakere som er pensjonert fra Askøy kommune.Utenom vanlig klubbarbeid og møtevirksomhet, kan klubben arrangere fester og fellesreiser, kurs og lignende til nytte og hygge for klubbmedlemmer og andre.”

I de 6 årene klubben har eksistert, har aktiviteten stort sett bestått av 3-4 arrangementer hvert halvår. Her kan nevnes foredrag; orientering om de forskjellige avdelingene i kommunen fra fagsjefer, rådmann og informasjonssjef; omvisning på kommunale og private arbeidsplasser som den nye brannstasjonen, Karsten Moholt, anlegget på Horsøy, Framo-Alfalaval i Florvåg og nå sist: Industriplast på Follese.

Vi bruker Møllesalen som lokale, og her har vi også årlig hatt sommerfest og julebord som i 2017 ble byttet ut med en hei dundrende høsttakkefest.

I mai / tidlig juni har vi arrangert bussturer, blant annet til Tysnes, Voss, Gulen, Bømlo og i år til Salhus, Lindås og Manger kyrkje på Radøy. I mai 2017 hadde vi byvandring på Nordnes og Nøstet med Gunnar Staalesen som omviser. I 2018 har vi planer om en tilsvarende byvandring i et annet område av Bergen sentrum.

Klubben har hvert år fått et lite økonomisk bidrag fra Askøy kommune. Vi har ingen kontingent, så de forskjellige arrangementene må være selvfinansierende.

Det eneste vi trenger for at du skal bli medlem og få informasjon om det vi driver med, er at du sender navn og private e-postadresse til vår mail som er

Vi ser fram til å høre fra deg

Med vennlig hilsen

Gunnar Malkenes

Leder

Back to top