Folkehelse og samhold


Askøy kommunale bedriftsidrettslag er et tilbud til alle ansatte for å fremme folkehelse og skape samhold mellom dem. 

Laget tilbyr ulike aktiviteter som medlemmer kan delta på, og laget har et styre som er valgt av medlemmene.

Bli medlem


Inn- og utmelding i AKBIL gjøres via vår Facebookside. Trykke på «Book nå» for å åpne skjemaet.

Du blir ledet rett til Min Idrett for registrering etter du er ferdig med innmeldingsskjemaet. 

Om Min idrett:
Min idrett er ditt personlige utgangspunkt i Norges Idrettsforbund (NIF) for å bruke idrettens medlemsdatabase. Akbil er medlem i NIF.

Fra Min idrett kan du:
• Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
• Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
• Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
• Melde deg på og betale kurs - Melde deg inn i Akbil
• Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)
• Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien

Hva koster det


Prisen for å være med i AKBIL er todelt.

  • Medlemskontingenten er 240 kroner i året. Det trekkes 20 kroner på lønnsslippen din hver måned hvis du er ansatt i Askøy kommune.
  • I tillegg kommer treningsavgiften for de aktivitetene du er med på. 
  • Akbil sitt kontonummer: 6515 11 21394

Nyeste oversikt Akbil

Aktivitetene følger (stort sett) skoleåret. 

Alle må melde seg på aktiviteten før oppstart hvert halvår og registrere den aktiviteten de ønsker å være med på. Bruk "Book nå" knappen på vår Facebookside, eller gå Direkte til meldingsskjemaet

Medlemmer som er påmeldt til en aktivitet må registrere seg ved å krysse av på en liste ved oppmøte på treningsøktene.

Styret


Leder: Inge Skogen - Telefon 56 15 82 92

Kasserer: Sverre Jokstad- Telefon 56 15 84 48

Nestleder: Kjersti Andersen - Telefon 56 15 82 47

Styremedlem: Marianne Serena Steen- Telefon 56 15 84 69

Styremedlem: Grethe Nygaard - Telefon 56 15 84 12

Styremedlem: Marianne Furdal - Telefon 56 15 54 49

Kontaktpersoner for aktiviteter


Svømming: Grethe Nygaard

Spinning: Marianne Furdal

Badminton: Hilde Salamonsen

Fotball: Arve Aasebø

Zumba: Marianne S Steen / Askøy Swingklubb

Etter jobb Spinning: Fredrik Deinboll

Joggegruppe: Gørild Wold

E-post: Akbil


 

Daglig medlemsinformasjon på Facebook 

%MCEPASTEBIN%