Follese skole ligger på vestsiden av Askøy, ca. 15 minutter fra Bergen sentrum og 5 minutter fra Kleppestø. Skolen har fokus på at trivsel, trygghet og samarbeid gir økt læring.

Follese skole skal være en god skole å være på, en god skole å lære på og en skole der elevene står i sentrum.

 

Kontakt skolen: 56 15 54 70


Skolens visjon og verdier

«Sammen for læring»

Vi har fokus på å fremme elevenes faglige og sosiale utvikling i et trivelig og trygt læringsmiljø, hvor læring, fellesskap, trivsel og motivasjon er noen av nøkkelordene.

Follese skole tilstreber gode relasjoner og samhandling mellom elever, lærere, foresatte og nærmiljø.

Sosial læreplan

Sosial læreplan for Follese skole


Ledelse


Skolefritidsordning (SFO)


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Anne-Linn Haugland Knutsen
Trefftid: Tirsdager og onsdager (Kan nås på telefon eller e-post på andre dager.)
Telefon: 907 40 509
e-post: Anne-Linn Haugland.Knudsen 

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg tilbake.

 


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg


Nyttige lenker

Back to top