Barnehagen har et samarbeidsutvalg, utvalget består av representanter fra de ansatte, fra foreldrene og fra eier.

Barnehagens samarbeidsutvalg:

  • Hanne Christin Lindelid, representant foreldre 
  • Christian Sloper,  representant foreldre, vara
  • Lise Vorren, representant ansatte 
  • Sigrun Fjeldberg, representant ansatte
  • Lene Mjelstad, representant eier, politisk 

Styrer deltar og legger frem saker av betydning for SU

Back to top