Barnehagen ligger midt i Florvåg sentrum og har et rikt nærmiljø med sjøen, turområder og butikker i nærheten. Vi legger stor vekt på trygg tilknytning og godt samspill for barna.

Barnehagen deler kommunens visjon:

Tett på utviklingen - tett på menneskene

Vi jobber ut fra kommunens verdier «Raus, interessert, modig og kompetent»

Barnehagen har 4 avdelinger med plass til ca. 66 barn.

Slik jobber vi

Vi vil bidra til å gi alle barn en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Vi ønsker å være en trygg lærerik arena for barn og foreldre i et godt oppvekstmiljø. Sammen vil vi skape et samhold i et varmt samfunn hvor vi bryr oss om hverandre.

Vårt hovedfokus er å gi alle barn og foreldre et trygt og varmt omsorgsmiljø. Derfor har vi voksne med nærhet og varme og stort engasjement, som reflekterer over egen praksis. Vi er bevisst vårt samfunnsmandat, holder oss faglig oppdatert og deler vår kunnskap med andre. Vi må være modig, utfordre oss selv og ta beslutninger.

Vi er en Flerkulturell barnehage. For tiden har vi barn og voksne med tilhørighet fra ca. 30 forskjellige land og vi har like mange forskjellige språk representert blant våre ansatte, foreldre og barn. Dette synes vi er veldig spennende, og vi er stolte over å ha så mange forskjellige land og kulturer representert hos oss.

Barnehagen jobber i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehage med ekstra fokus på disse områdene:

  • Prosjekt «Florvåg barnehage har plass til alle»
  • Språklig og kulturelt mangfold
  • Vennskap/ Sosial kompetanse
  • Digital praksis
  • Bærekraftig utviling
  • Gode lekemiljø ute og inne

Back to top