Hva gjør vi 

Vi gir veiledning og oppfølging til ungdom fra 16-30 år. Vi tilbyr individuell oppfølging og gruppeoppfølging rettet mot helse, utdanning og jobb.


Tilbud og tjenester 

  • Vi bistår med å kartlegge dine behov og rettigheter i folketrygdloven og sosialtjenesteloven. 
  • VEMA - eget gruppetiltak for ungdom, som hjelper deg med å søke arbeid.
  • Samarbeid med videregående skoler og rettleiingstenesta
  • Arbeidsrettede tiltak for å hjelpe deg som har behov for oppfølging over tid, til å komme i arbeid.
  • Kontakt med arbeidsgivere som tilbyr arbeidstreningsplasser og som har ledige stillinger.
  • Karriereveiledning og avklaringskurs.
  • Arbeidsrettede tiltak i arbeidsmarkedsbedrifter.
  • Sykefraværsoppfølging 
  • IPS Askøy og IPS ung

 Ledelse 

 

Waqas Younis 

5555 3333

Back to top