Hva gjør vi?

NAV har som hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet, gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

På NAV Askøy arbeider vi tverrfaglig og i samarbeid med andre tjenester i kommunen. Til våre satsingsområder er et eget ungdomsteam, levekårsteam, IPS-team med jobbspesialister, flyktningteam og ulike jobbsøkerkurs i grupper.


Avdelinger


Tilbud og tjenester

  • Informasjon og veiledning om arbeidsmuligheter og trygdeordninger
  • Jobbsamtale
  • VEMA
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Hjelp til midlertidig bolig
  • Økonomisk rådgiving
  • Gjeldsrådgiving
  • Bostøtte, startlån og andre tilskudd til bolig
  • Kvalifiseringsprogram

Tjeneste til bedrifter

NAV Askøy har med støtte fra kommunen etablert en ekstraordinær ressurs dedikert til oppsøkende aktivitet mot bedrifter som står i fare for eller har måttet redusere aktiviteten:

Les mer: Ressursperson for næringslivet

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Camilla Bjelke Johnsen:

Telefon: 454 19 683
E-post: 


Ledelse

Fagsjef: Helga B. Torgersen
Telefon: 55 55 33 33
e-post

Avdelingsleder Oppfølging og tiltak: Monica S. Hansen
Telefon 55 55 33 33
e-post

Avdelingsleder Service og arbeid: Gunn Heidi Stokken
Telefon 55 55 33 33
e-post


Ledige stillinger

Ledige stillinger i Askøy kommune

Back to top