Hva gjør vi?

NAV har som hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet, gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

På NAV Askøy arbeider vi tverrfaglig og i samarbeid med andre tjenester i kommunen. Til våre satsingsområder er et eget ungdomsteam, levekårsteam, IPS-team med jobbspesialister, flyktningteam og ulike jobbsøkerkurs i grupper.


Avdelinger

 • Tjenesteavklaring og forvaltning 
 • Arbeidsliv 
 • Ungdomsavdeling

Tilbud og tjenester

 • Informasjon og veiledning om arbeidsmuligheter og trygdeordninger
 • Jobbsamtale
 • VEMA
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Hjelp til midlertidig bolig
 • Økonomisk rådgiving
 • Gjeldsrådgiving
 • Bostøtte, startlån og andre tilskudd til bolig
 • Kvalifiseringsprogram

Ledelse

Enhetsleder: Helga B. Torgersen
Telefon: 55 55 33 33
e-post

Avdelingsleder Tjenesteavklaring og forvaltning 
Telefon 55 55 33 33
e-post av.no

Avdelingsleder Arbeidsliv: Gunn Heidi Stokken
Telefon 55 55 33 33
e-post

Avdelingsleder Ungdomsavdeling: Waqas Younis
Telefon 55 55 33 33
e-post


Ledige stillinger

Ledige stillinger i Askøy kommune

Back to top