Hva gjør vi?

  • Vi gir veiledning og oppfølging til arbeidssøkere som kan skaffe arbeid på egenhånd eller med noe bistand fra NAV.

Tilbud og tjenester


Ledelse

Avdelingsleder: Gunn Heidi Stokken
Telefon: 55 55 33 33
e-post:


Underavdeling


Ledige stillinger