Hva gjør vi?

  • Vi gir veiledning og oppfølging til arbeidssøkere som kan skaffe arbeid på egenhånd eller med noe bistand fra NAV.

Tilbud og tjenester

  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Arbeidsrettede tiltak for å hjelpe deg som har behov for oppfølging over tid, til å komme i arbeid.
  • Kontakt med arbeidsgivere som tilbyr arbeidstreningsplasser og som har ledige stillinger.
  • Karriereveiledning og avklaringskurs.
  • Arbeidsrettede tiltak i arbeidsmarkedsbedrifter.
  • Sykefraværsoppfølging 

Ledelse

Avdelingsleder: Gunn Heidi Stokken
Telefon: 55 55 33 33
e-post:  

 


Ledige stillinger

Back to top