Hva gjør vi?

  • Vi gir oppfølging til deg som har behov for bistand fra NAV over en lengre periode.
  • Dette gjelder dersom du har behov for spesialtilpasset innsats for å beholde arbeid eller skaffe arbeid.

Tilbud og tjenester

  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Arbeidsrettede tiltak for å hjelpe deg som har behov for oppfølging over tid, til å komme i arbeid.
  • Eget markedsteam med markedskoordinator.
  • Kontakt med arbeidsgivere som tilbyr arbeidstreningsplasser og som har ledige stillinger.
  • Karriereveiledning og avklaringskurs.
  • Arbeidsrettede tiltak i arbeidsmarkedsbedrifter.

Ledelse

Avdelingsleder Oppfølging og tiltak: Monica S. Hansen
Telefon 55 55 33 33
e-post

Leder for ungdomsteamet: Mette Tvedt
Telefon 55 55 33 33
e-post


Satsingsområder og prosjekter

  • Ungdomsteam (Unge under 30 år er en prioritert gruppe)
  • VEMA (Veien mot arbeid. Jobbklubb for unge under 30 år.)

Ledige stillinger

Back to top