Større, sterkere, klokere og gode

Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad, ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset.
Hverdagen blir plutselig mest knyttet til husets fire vegger for både voksne, barn og unge.
Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i når vi nå står ovenfor en ny hverdag; større, sterkere, klokere og gode.


Større

Voksne har ansvar for å lage en tydelig struktur for dagen. Vi bør forsøke å skape en opplevelse av en sammenheng i den situasjonen vi er i.

• Lag en dagsplan sammen med barna på hvordan hverdagene skal se ut. Heng den på kjøleskapet og forhold dere til den. Planen bør inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen, når det skal jobbes med skole og hjemmekontor.

• Oppretthold rutinene, slik at døgnet ikke snus. Det er viktig at barn, ungdom og vi voksne får nok søvn. Spesielt i en slik tid hvor vi oppleve mye inntrykk og ha mange tanker.


• Få frisk luft, gå turer eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.

• Lek eller finn på aktiviteter med barna dine hver dag. Lek leker eller aktiviteter som ikke er preget av regler, men leker/aktiviteter der dere kan samarbeide. Husk at det er ikke resultatet som betyr noe i leken, men det å gjøre noe sammen.

• Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjene som er gitt fra regjeringen. På fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informasjon.

• Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Selv om barnet/ungdommen gjerne vil ut å møte andre og forteller om mange andre som møtes, er det viktig at vi som foreldre setter grenser for hva som er tillatt og ikke.
Dette er en tid hvor vi skal holde oss til de nærmeste og sosialisere oss i små mengder.
Det er anbefalt at barn kanskje har en eller to faste venner de skal forholde seg til.


Sterkere

Med sterkere menes det ikke at vi skal ha større muskler eller kunne bære mer, men at vi voksne skal være følelsesmessige sterkere enn barna.
I situasjonen vi nå er i, er det en utfordring for alle å ikke bli følelsesmessig overaktivert – og det er normalt. Men når barnet ditt blir lei seg eller redd, bør ikke vi som voksne bli like lei oss eller like redde.
Vi bør ha kontroll på egne reaksjoner og følelser, for å kunne hjelpe barna med sine reaksjoner og følelser. Jo mer bevisst forhold vi har til egne reaksjoner og følelser, jo bedre kan vi hjelpe barna og andre familiemedlemmer.
Å organisere hverdagen til barnehagebarn og skolebarn kan være utfordrende for deg og uvant for barna, og du kan oppleve at du selv strever med å støtte barnet ditt og at det er vanskelig å motivert til aktiviteter eller skolearbeid. I slike situasjoner er det lett å føle sinne, frustrasjon og irritasjon.
Det kan da være lurt å selv ta seg en liten «timeout» når du kjenner på et sinne, og heller gå tilbake til situasjonen når du har fått roet deg.


Klokere

Dette handler om at vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre, på kort og på lang sikt. Som voksne har vi mye visdom og mange erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler og hvor mye informasjon vi som voksne ta inn. Gjennom sosiale medier, nyheter og tv har vi tilgang på all informasjon vi måtte ønske – i denne situasjonen kan det også bli for mye. Vi som voksne bør derfor begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av tv-en slik at nyhetskanalen ikke står på hele døgnet.


God

Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull for det barnet mener og føler. Vi skal vise forståelse og være nysgjerrige på det barnet formidler, samtidig som det er fortsatt viktig å sette grenser.
Godhet kan vises i form av handlinger, men det er også viktig å være god i kroppsspråk og stemmebruk.
Snakk på forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og du som voksen får jobbet på hjemmekontoret eller gjøre dine ting og nødvendig husarbeid, istedenfor å kjefte på barnet ditt som forstyrrer deg når du jobber.
Det å være en god voksen skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.


Det positive i situasjonen

I den situasjonen vi er i nå har vi som foreldre små og store bekymringer både for oss selv og for barna våre.
Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møtet med barna våre, vil dette være et godt utgangspunkt for deg å trygge barna dine og strukturere hverdagene på en god måte.


Behov for å snakke?

Hvis du som er hjemme med barn og opplever hverdagen som utfordrende og ønsker noen å snakke med, kan du kontakte Familiehelsetjenesten i Askøy kommune på telefon: 56 15 86 40. Vi har åpen telefon i tidsrommet kl 10.00-13.00 fra mandag til fredag.

Her får du snakke med en ansatt som har bred erfaring på å gi råd og veiledning til foreldre.

Back to top