Til foreldre i neste års 1. klasse ved Strusshamn skole

Innskrivingsbrev

Velkommen som foreldre ved Strusshamn skole! Vi ser fram til å møte dere og starte samarbeidet om barnas læring og trivsel ved skolen vår.

I dette skrivet finner dere viktig informasjon om innskriving, skolestart og datoer for de nærmeste møtepunktene mellom hjem og skole. Vi legger også skrivet på skolens hjemmeside, slik at dere enkelt kan klikke dere inn på de ulike lenkene.

Hjemmesiden

https://askoy.kommune.no/strusshamn-skole 

Facebook

Skolen har egen Facebookside. Her deler vi nytt og nyttig om læring og trivsel
https://www.facebook.com/strusshamnskole/ 

Innskriving

Barnet skrives inn ved skolen ved å sende inn digitalt innskrivingsskjema. Frist for innskriving er 5. januar 2018. Dere finner skjemaet her:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3827&externalid=1247&auth=KFPORTEN  

SFO

Søknadsfrist for SFO-plass er 1. mars 2018. Mer informasjon og søknadsskjema finner dere her:
https://askoy.kommune.no/skole-og-utdanning/skolefritidsordningen-sfo/soke-plass-i-skolefritidsordningen-sfo 

Samtykkeskjema for deling av bilder, film, navnelister og privat transport

Vi ber dere sende inn skjema for diverse samtykker:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4493&externalid=1247&auth=KFPORTEN 

 


Felles foreldremøte om overgangen mellom barnehage og skole

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til foreldremøte om overgangen mellom barnehage og skole. Innkalling med sakliste kommer i februar.
Tid: 21 . februar 2018, kl. 18:00-19:00.
Sted: Strusshamn skole, gymsalen


Førskoledag

Vi gleder oss til å møte elever og foreldre på førskoledag. Invitasjon kommer når datoen nærmer seg.
Tid: 6. juni 2018
Sted: Strusshamn skole


Idrettsskole for førskolebarn

Skolen har satt av tid i gymsalen til disposisjon for førskolebarn med foreldre. Torsdager fra kl. 17:00-18:00 kan dere møtes til fysisk aktivitet, sosialt samvær og lek sammen med kommende klassekamerater.

Dette har vi hatt stor suksess med tidligere, det er en flott måte å trygge barna i overgangen fra barnehage til skole.

Forutsetningen er at foreldrene selv drifter ordningen, og at en eller flere av dere kan stå som ansvarlige/kontaktpersoner.

Kan du tenke deg å være med på å drifte ordningen? Kontakt undertegnede, så hjelper vi dere med oppstart!

Når kontaktpersonen(e) er på plass, vil vi annonsere oppstart via skolens Facebook-side


Skolestartbrosjyre

Lenken til skolestartbrosjyren finner dere på skolens nettside i avsnittet for "Felles dokumenter for Askøyskolene". 


 

Vennlig hilsen

Jostein Danielsen
Rektor Strusshamn skole