Til foreldre til elever i 1. klasse ved Strusshamn skole 2019

Innskrivingsbrev

Velkommen som foreldre ved Strusshamn skole! Vi ser fram til å møte dere og starte samarbeidet om barnas læring og trivsel ved skolen vår.

I dette skrivet finner dere viktig informasjon om innskriving, skolestart og datoer for de nærmeste møtepunktene mellom hjem og skole. 

Innskrivingsrutiner og skjema finner dere på skolenes felles informasjon


Dette er spesielt for vår skole


Felles foreldremøte om overgangen mellom barnehage og skole

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til foreldremøte om overgangen mellom barnehage og skole. Innkalling med saksliste sendes ut i februar.

  • Tid: onsdag 13. februar 2019, kl. 18:00-19:00.
  • Sted: Strusshamn skole, gymsalen.

Førskoledag

Vi gleder oss til å møte elever og foreldre på førskoledag. Invitasjon kommer når datoen nærmer seg.

  • Tid: 5. juni 2018.
  • Sted: Strusshamn skole.

Idrettsskole for førskolebarn

Skolen har satt av tid i gymsalen til disposisjon for førskolebarn med foreldre.

  • Torsdager fra kl. 1700 til 1800 kan dere møtes til fysisk aktivitet, sosialt samvær og lek sammen med kommende klassekamerater.

Dette har vi hatt stor suksess med tidligere. Det er en flott måte å trygge barna i overgangen fra barnehage til skole.

Forutsetningen er at foreldrene selv drifter ordningen og at en eller flere av dere kan stå som ansvarlige eller kontaktpersoner.

  • Kan du tenke deg å være med på å drifte ordningen? Kontakt undertegnede, så hjelper vi dere med oppstart!

Når kontaktpersonen(e) er på plass, vil vi annonsere oppstart via skolens Facebook-side


Vennlig hilsen

Jostein Danielsen
Rektor Strusshamn skole