Til foreldre til elever i 1. klasse ved Kleppestø barneskole 2019

 Velkommen som foreldre ved Kleppestø barneskole! 

Vi ser fram til å møte dere og starte samarbeidet om barnas læring og trivsel ved skolen vår.

Innskrivingsrutiner og skjema finner dere i skolenes felles informasjon.

Her er det som er spesielt for vår skole

Felles foreldremøte om overgangen mellom barnehage og skole

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til foreldremøte om overgangen mellom barnehage og skole. Innkalling med sakliste kommer i februar.
Tid: 21 . februar 2019, kl. 19:00-20:00.
Sted: Kleppestø barneskole

Førskoledag

Vi gleder oss til å møte elever og foreldre på førskoledag. Invitasjon sendes ut pr mail i løpet av våren.
Tid: mai/juni
Sted: Kleppestø barneskole

 

Velkommen til oss!

Vennlig hilsen
Svanhild Andersen
Rektor Kleppestø barneskole