Erdal ungdomsskole ligger på Askøys frodige østside, omlag 6 km fra kommunesenteret Kleppestø. I umiddelbar nærhet finner vi både skog, fjell og vann. I tilknytning til skolen er det kunstgressbane. Skolen har 310 elever og 45 ansatte.

 Kontakt skolen: 56 15 87 50


Skolens visjon og verdier

Visjon Erdal ungdomsskole


Skolens Facebookside


Ledelse


Felles dokumenter for Askøyskolene

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

Ordensreglement for elever i Askøyskolene

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Skoleskyss

Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO)

Oppfølging av elever med bekymringsfullt fravær

Retningslinjer for skoleturer, ekskursjoner og leirskoleopphold

Utleiereglement for skoler

Last ned folderen: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Kristine Vonheim Høyland

Trefftid: Mandag, tirsdag og torsdag
Mobil: 476 92 632

send e-post til Kristine Vonheim Høyland


Råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Skoleporten (UDIR)

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top